Fredrik Johansson

“Trumlektionerna som jag har fått av Johan har både varit bra och inspirationsgivande. Johan är en mycket kompetent och seriös lärare som både är duktig på att förklara och instruera. Han är pedagogisk i sitt förhållningssätt och i sitt lärande.”

På tio lektioner lärde jag mig allt från “enkla” trumkomp till svårare trumkombinationer. Jag fick således en bra grund att bygga vidare på. Det finns mycket bra att säga om lektionerna och Johan men det bästa är att han har tålamod och att han sätter eleven i centrum.”

Fredrik Johansson | Elev | Trummor